luni, 17 octombrie 2011

Istoria parcului de lângă şcoală

Parcul s-a plantat în anul 1974.

S-a pus problema ca toloaca dintre şcoală şi primărie să se dea în folosinţă sub formă de loturi ţăranilor cooperatori, iar pe terenurile dintre satul Ruşi şi pârâul Mitocaş să fie înfiinţată o tarla arabilă pentru agricultură.
Conducerea primăriei din acea perioadă, fără nici o aprobare, cu de la sine putere, în deplină înţelegere cu conducerea Şcolii din Mitocu Dragomirnei, în prezenţa profesorului Ioan Davidiuc şi cu aprobarea silvicultorilor, au scos din pădurea de pe raza comunei puieţi de diferite specii (tei, molid, carpen, mesteacăn, plop, arţar, etc.). Prin contribuţia elevilor de la şcoala din Mitoc, aceşti puieţi scoşi din pădure au fost plantaţi pe toloacă pe o suprafaţă de 1,5 ha.

Atenţia deosebită atât a primăriei cât şi a şcolii a fost de păstrare a acestei munci cu dorinţa de a fi un centru al comunei. Pe timpul verii, elevii de la şcoală, sub conducerea aceluiaşi profesor, aveau grijă şi prăşeau în jurul acestor puieţi iar în lipsa precipitaţiilor aveau grijă de udarea lor. De asemenea elevii făceau serviciul de pază în îndepărtarea bovinelor şi ovinelor care, din rea supraveghere, intrau în parc. Păşunatul în parc a fost interzis, iarba din parc se recolta prin cosire şi secerare. Parcul a fost înconjurat cu un gard viu dar, din neglijenţa unor persoane certate cu frumosul şi utilul, acest gard s-a distrus.

Aceste povestiri le ştim de la domnul Tănasă Alecsandru, fostul primar al comunei Mitocu Dragomirnei.

Noi, elevii şcolii, preţuim acest parc a cărui frumuseţe o putem aprecia în fiecare anotimp şi în care desfăşurăm numeroase activităţi interesante.

Saghin Mădălina, Haliţchi Anamaria, Ungureanu Loredana, Ermolae Anişoara - clasa a VIII-a B
Fotografii realizate de Bardan Petru, Polocoşer Radu şi Roşca Lucian, clasa a VIII-a A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu